Skip to content
Strona główna » Bieszczadzki Park Narodowy Informacje » Bieszczadzki Park Narodowy Logo

Bieszczadzki Park Narodowy Logo

Logo Bieszczadzkiego Parku Narodowego przedstawia Rysia. Jest ono jednym z najważniejszych elementów wizerunkowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Można je zobaczyć na wielu materiałach informacyjnych, takich jak broszury, plakaty, ulotki, a także na oficjalnej stronie internetowej parku. Symbol ten ma na celu nie tylko przyciągnięcie turystów, ale również podkreślenie wartości i znaczenia parku jako unikalnego i chronionego miejsca. Wizerunek rysia w logo symbolizuje również naturalne piękno Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz jego dziką i niezmienioną przyrodę.

Co jest symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego?

Rysie są jednym z najważniejszych symboli dzikiej przyrody w Polsce i występują głównie w górskich regionach kraju, w tym również w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Są one uważane  za bardzo tajemnicze i majestatyczne zwierzęta, a ich obecność w parku przyciąga liczne grupy turystów, którzy chcą zobaczyć te dzikie koty w ich naturalnym środowisku. Logo parku przedstawia głowę rysia na tle górskiego krajobrazu. Rys został wybrany jako symbol parku ze względu na to, że zamieszkuje on te same tereny co Bieszczadzki Park Narodowy. Ponadto rys jest symbolem dzikiej przyrody, która jest celem ochrony parku.

Wykorzystanie symbolu rysia ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony dzikiej przyrody oraz edukację społeczeństwa na temat ochrony przyrody. Rys jest również ważnym elementem ekosystemu górskiego, ponieważ jest drapieżnikiem, który reguluje liczebność populacji innych zwierząt.

Dlaczego symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest Ryś?

Ryś to zwierzę, które jest symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dlaczego właśnie on został wybrany na symbol tego parku? Odpowiedź na to pytanie kryje się w historii populacji tych dzikich kotów w Bieszczadach. W latach 70 i 80 XX wieku populacja rysi w Bieszczadach była na skraju wyginięcia. W wyniku działań człowieka, w tym polowań i niszczenia siedlisk, liczba tych zwierząt drastycznie spadła. W celu ochrony rysia powstał właśnie Bieszczadzki Park Narodowy. Z czasem, dzięki ochronie i odtwarzaniu siedlisk, populacja rysi zaczęła się powoli odbudowywać. Symboliką rysia zaczęto się posługiwać już w czasach, gdy liczba tych zwierząt w Bieszczadach była na skraju wyginięcia. Jego obecność w herbie parku ma przypominać o potrzebie ochrony dzikiej przyrody.

Inne serwisy